Collectie Gelderland

Kleurenfoto van de Aerdtsedijk te Aerdt juni 2000

Kleurenfoto van de huizen aan de Aerdtsedijk waar duidelijk is te zien wat de buitendijkse en wat de binnendijkse kant was. Buitendijks staan de huizen hoog tegen de dijk, veilig voor hoog water van de Oude Rijn! Fotoalbum met de titel 'Handel & Wandel over Liemerse wegen in Beeld', een 'Fotoverslag van Fietsend langs oude Wegen en Pontjes' door Thea Welman, juni 2000.