Collectie Gelderland

Schilderij acryl op geprepareerd karton met de titel 'Zag het niet aankomen!---Oxymoron Quo Vadis!!' door George Geutjes 1998/2015

Zag het niet aankomen!---Oxymoron Quo Vadis!! (1998/2015) waarvan Oxymoron Quo Vadis!!, Latijn is voor ‘Oxymoron, waarheen gaat gij?’, is een belangrijk werk binnen het oeuvre van Geutjes. Nadat de schilder vanaf 1986 ruim een decennium intensief voortborduurt op zijn Oxymoron-thematiek zoekt hij rond 1998 naar een nieuw centraal thema. Tegelijkertijd is de Oxymoron-associatie met de kunstenaar zo sterk dat hij hier geen volledige afstand van kan nemen. Oxymoron Quo Vadis!! geeft uiting aan deze overgangsfase. Wat gaat de toekomst, zowel in schilderkunstig als persoonlijk opzicht, brengen? Geutjes’ zoektocht wordt weerspiegeld door het feit dat de kunstenaar vanaf 1998 verscheidende keren terugkeert naar het doek. Slechts enkele weken geleden is het voor een (voorlopig?) laatste keer voltooid! De Oxymoron-serie (1986-heden) is een kruisbestuiving met de voorstellingswijze van taal. Vanaf 1986, de geboorte van de Oxymoron-serie, is die lange tijd Geutjes’ centrale thema. Een oxymoron is een stijlfiguur dat bestaat uit twee woorden die elkaar tegenspreken in hun letterlijke betekenis. Binnen deze thematiek ontrafelt de schilder nieuwe beeldende manieren om het evenwicht tussen emotie en ratio – gesymboliseerd door de kleuren rood en blauw, een belangrijk kleuraccent in zijn werk – weer te geven. Hoewel er vaak nog figuratieve elementen aanwezig zijn, wordt Geutjes’ werk steeds abstracter en met wildere penseelvoeringen geschilderd. Rond de eeuwwisseling gaan ook stillevens en meer figuratieve werken onderdeel uitmaken van de Oxymoron-reeks.