Collectie Gelderland

Vaandel van verlours en zijde met een voorstelling van de H. Willibrordus afkomstig van de R.K. Parochie H. Maria Onbevlekt Ontvangen te Lobith circa 1920

Op dit vaandel van verlours en zijde staat een afbeelding van de H. Willibrordus met in zijn rechterhand een staf en in zijn linkehand een model van een kerk. Op zijn hoofd de bisschopsmijter. Het vaandel is afkomstig uit de R.K. Parochie H. Maria Onbevlekt Ontvangen te Lobith en dateert van circa 1920. Bij het vaandel zijn twee vaandelknoppen.