Collectie Gelderland

Zwart-wit foto van de Spijkse Overlaat te Tolkamer ca. 1950-1960.

Zwart-wit foto van de Spijkse Overlaat te Tolkamer circa 1950-1960.