Collectie Gelderland

Zwart-wit foto van het 40 jarig jubileum van vakbond Sint Willibrordus in Herwen en Aerdt op 12 april 1959

Zwart-wit foto van het 40 jarig jubileum van vakbond Sint Willibrordus in Herwen en Aerdt op 12 april 1959. Dit is de Bond van Werknemers in de Industrie. Uit een fotoalbum c.q. plakboek samengesteld door A.J.M. Akkermans 1959. Het is een van de negentien albums die meneer Akkermans, uitgever van het weekblad De Liemers Lantaern (later Liemers Lantaren), heeft samengesteld in de periode 1958-1976. Vrijwel alle foto's zijn gemaakt voor de Liemers Lantaern. Niet duidelijk is of ze ook allemaal geplaatst zijn.