Collectie Gelderland

Gebedenboekje van papier en leer getiteld De kern van verhevene gebeden volstandig gebedenboek voor Roomsch-Katholijke Christenen Turnhout circa 1862

Gebedenboekje van papier en leer getiteld De kern van verhevene gebeden volstandig gebedenboek voor Roomsch-Katholijke Christenen Turnhout circa 1862. Dit gebedenboek is verschenen bij Brepols & Dierckx Zoon in Turnhout. Imprimatur in Mechelen op 26 september 1861. Het betreft een nieuwe uitgave.