Collectie Gelderland

Oorkonde op papier aan Ed.Laurens 1956

Oorkonde op papier aan Ed.Laurens 1956. Uitgereikte tweede prijs voor de beste advertentie van 1955 in de groep voedings- en genotmiddelen voor de advertentie 'Elke dag zie je meer Golden Fiction roken'. De prijsvraag werd georganiseerd door N.V. De Arbeiderspers, dagblad Het Vrije Volk, in samenwerking met de Bond van Adverteerders en de Vereniging voor Erkende Advertentiebureaux. De advertentie werd ingezonden door advertentiebureau Prad. De tekst is omrand met versiering.