Collectie Gelderland

Circulaire van de Landelijke Huisartsen Vereniging over een overeenkomst betreffende de honorering van huisartsen door de algemene ziekfondsen voor verloskundige hulp uit 1964

Brief waarop een gedrukte tekst waarin een overeenkomst over een honorering wordt beschreven. De tekst zat in een van twee schoolschriften waarin alle geboorten binnen de praktijk van dokter Frans Vonk van 11 februari 1949 tot en met 1 januari 1980 zijn bijgehouden.