Collectie Gelderland

Bidprent 'Gebedsprent H. Franciscus van Assisi' papier uitgegeven door de Franciscaansche Missiebond ca. 1930-1970

Bidprent 'Gebedsprent H. Franciscus van Assisi' papier uitgegeven door de Franciscaansche Missiebond circa 1930-1970. Voorop een voorstelling H. Franciscus van Assisi. Uitgegeven met vermelding van de bedragen die door de bond berekend worden voor de contributie en de te opgedragen gebeden.