Collectie Gelderland

Zwart-wit foto van de oude markt te Lobith ca. 1925.

Zwart-wit foto van de oude markt te Lobith circa 1925. Van links naar rechts: patronaatsgebouw, R.K.Kerk H. Maria Onbevlekt Ontvangen en de Jongensschool.