Collectie Gelderland

Beeld van beton wit voorstellende Christus Koning 1875-1925

Beeld van beton wit voorstellende Christus Koning 1875-1925. Beeld: voorstellende Christus Koning, gekroond, staand op een halve wereldbol. In de linkerhand een scepter van hout (van later datum) en de rechterhand op de borst. Vlammend hart met een kruis, omgeven door een doornenkroon, in een stralenkrans. Het beeld is door Koster Ben Reuling meegenomen voor de Maria Koniningkerk uit het Rosaklooster te Wehl toen dat ging sluiten. Daar stond het in de tuin. Ben Reuling heeft het beeld geschilderd.