Collectie Gelderland

Beeldje replica van gips voorstellende Maria met de gestorven Christus ook wel Piëta genoemd

Beeldje replica van gips voorstellende Maria met de gestorven Christus ook wel Piëta genoemd afkomstig uit de kerk van Oud-Zevenaar. Replica van de Piëta uit de kerk van Oud-Zevenaar. Het oorspronkelijke beeld werd op maandag 9 juni 1975 rond 16.00 uur als vermist opgegeven bij pastoor J.G. Scholten door koster Th. van Megen. Het was van albast en stamde uit de 15de eeuw. Het betreft hier een slechte replica. Toen hij werd gegoten was de mal al ernstig versleten. Deel van het rechterbeen miste toen het beeldje geschonken werd. De gezichtslijnen zijn vaag. Het beeld is in de jaren 50 van de 20ste eeuw in een oplage van ± 100(?) exemplaren gemaakt, in opdracht van drukkerij Wed. Spaan te Zevenaar en in de kantoorboekhandel van de drukkerij verkocht. (zie artikel in Old senders Ni-js 2006 nr. 1 p. 365-369).