Collectie Gelderland

Bidprent 'Gebedsprent Piëta van Michelangelo' papier uitgegeven ter gelegenheid van Eerste Pinksterdag en Zieken Missiedag door Nat. Bur. v. d. Pauselijke Missiewerken 1961

Bidprent 'Gebedsprent Piëta van Michelangelo' papier, uitgegeven ter gelegenheid van Eerste Pinksterdag en Zieken Missiedag door Nat. Bur. v. d. Pauselijke Missiewerken 1961. Onder de foto een tekst. Op de achterzijde uitleg over de zieken- missiedag.