Collectie Gelderland

Prent van papier voorstellende een biddend meisje circa 1950-1960

Prent van papier voorstellende een biddend meisje circa 1950-1960. het meisje heeft een 'engelachtig' uiterlijk. Dit type prentjes werd, in de veertiger en vijftiger jaren van de 20ste eeuw, vaak gegeven ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie of van het Vormsel, de Hernieuwing der Doopbeloften, of voor de Plechtige Communie. Op de achterzijde van de lijst stond dat dit specifiek prentje is geschonken Ter herinnring aan de Hernieuwing Der Doopbeloften van Loesje.