Collectie Gelderland

Zes wandtegels en zes fragmenten van een tegel van klei en beschilderd 1500-1700

Zes wandtegels en zes fragmenten van een tegel van klei en beschilderd 1500-1700. Op 2 tegels,zijn waarschijnlijk. religieuze voorstellingen uit het Oude Testament te zien. Op de vier andere tegels zijn kinderspelen te zien. Daarnaast nog 6 fragmenten van tegels. Gevonden in Aerdt, in 'Huis 't Spijker', voormalige havezathe 'de Horst'.