Collectie Gelderland

Kleurenfoto van een gedeelte van de machinekamer van de Raderboot De Rüdesheim in Tolkamer in april 1976.

Kleurenfoto van een gedeelte van de machinekamer van de Raderboot De Rüdesheim in Tolkamer in april 1976. De boot maakte een proefvaart na een reparatie. Uit een fotoalbum c.q. plakboek samengesteld door A.J.M. Akkermans 1961. Het is een van de negentien albums die meneer Akkermans, uitgever van het weekblad De Liemers Lantaern (later Liemers Lantaren), heeft samengesteld in de periode 1958-1976. Vrijwel alle foto's zijn gemaakt voor de Liemers Lantaern. Niet duidelijk is of ze ook allemaal geplaatst zijn.