Collectie Gelderland

Aanvullingen op de bonnenlijst van 21 janauri tot en met 3 februari 1945 van de Distributiekring Zevenaar, januari 1945

Op dit blad worden de aanvullingen op de bonnenlijst van Zevenaar over de periode 21 Januari tot en met 3 Februari 1945 vermeld. Het overzicht is samengelstel door de Distributiekring Zevenaar en heeft het nummer 478. Het blad si gesrukt bij Wed. B. Spaan als afzender staat vermeld de Leider Distributiedienst Zevenaar, H. Arendzen op 26 januarie 1945.