Collectie Gelderland

Zwart-wit foto van de opening van de brug in Pannerden op 28 oktober 1972

Zwart-wit foto van de opening van de brug in Pannerden op 28 oktober 1972. De opening geschiedde door Mr. S.J. Wijnperle, lid van de Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland, verder op de foto de burgemeester van Pannerden Jan ter Veer en de burgemeester van Zevenaar Frans van Gent. Uit een fotoalbum c.q. plakboek samengesteld door A.J.M. Akkermans 1972. Het is een van de negentien albums die meneer Akkermans, uitgever van het weekblad De Liemers Lantaern (later Liemers Lantaren), heeft samengesteld in de periode 1958-1976. Vrijwel alle foto's zijn gemaakt voor de Liemers Lantaern. Niet duidelijk is of ze ook allemaal geplaatst zijn.