Collectie Gelderland

Klassenfoto van de R.K. lagere school te Beek door Atelier Dirksen ca. 1920

Klassenfoto van de R.K. lagere school te Beek door Atelier Dirksen circa 1920