Collectie Gelderland

Diploma op papier van de Zilveren Medaille uitgereikt aan J. van Kerckhof door Wereldtentoonstelling Amsterdam. 1895

Diploma op papier van de Zilveren Medaille uitgereikt aan J. van Kerckhof door Wereldtentoonstelling Amsterdam in 1895 Op beige achtergrond zijn gebouwen van de wereldtentoonstelling weergegeven. In het midden is in een rechthoekig kader de diplomaverlening vermeld. Wereld tentoonstelling Amsterdam 1895 Onder Hooge Bescherming van H.M. Koningin Weduwe Regentes der Nederlanden. Diploma van de Zilveren medaille beschikbaar gesteld door H.H. M.M. de Koningin Wilhelmina en de Koningin Regentes toegekend aan den heer J. van Kerckhof Amsterdam groep XIV Klasse de burgemeester van Amsterdam Eerevoorzitter der Tentoonstelling (handtekening) De voorzitter van de Internationale Jury (handtekening) voor het comité van uitvoering, De voorzitter (handtekening) De secretaris (handtekening).