Collectie Gelderland

Beeld van gips voorstellende Christus met een los houten kruisje

Beeld van gips voorstellende Christus met een los houten kruisje. Het christusbeeld werd meegedragen in de Kindheidsoptocht c.q. Processie. In de linkerhand een los nieuw kruisje van rondhout.