Collectie Gelderland

Beeld van gips voorstellende H. Antonius met het Christuskind op de arm afkomstig uit de St. Remigiuskerk te Duiven

Beeld van gips voorstellende H. Antonius met het Christuskind op de arm afkomstig uit de St. Remigiuskerk te Duiven. Bij het beeld hoort een baldakijn van hout, verguld met bladgoud.