Collectie Gelderland

Rivierkaart van papier voorstellende de situatie van de rivierlopen in de Bijlandse Waard door Leon. Schenk Janz 1771

Kaart van papier voorstellende de situatie van de rivierlopen in de Bijlandse Waard door graveur Leon. Schenk Janz 1771. De kaart geeft de Bijlandsche Waard weer met de loop van de rivieren, te weten, de Boven-Rijn, de Waal en het Pannerdens kanaal. Daarnaast laat hij de oude strangen en de oevers zien, met de aanliggende grind- en zandgaten en de waarden en kribben. De bedoeling van de kaart is, een inzicht te geven in de enorme veranderingen in de situatie en in de loop van de rivieren daar ter plaatse. De gestipte lijnen aan de beide oevers geven de situatie aan zoals die in het voorjaar 1753 was. De metingen zijn gedaan door Frederik Beyerinck, in dienst bij het hof van het Furstendombs Gelre en Graafschap Zutphen, landmeter te Arnhem in de periode van 21 mei 1770 tot 27 december 1770. Deze kaart is verkleind naar de Originele van 2:1 in January 1771. Links onder in de hoek staat vermeld, dat door het snel wassende water de benedenhoek van de Bijlandse Waard, waar de letter A staat, onmeetbaar is geweest. De torens van Schenkenschans, Milligen en de Sterreschans liggen in een hoek van 148 gr.15 min en die van Schenkenschans, Millingen en Aerdt van 88 gr.45 min.