Collectie Gelderland

Zwart-wit foto van Mr. Bloemers in de Huishoudschool in Lobith 1957

Zwart-wit foto van Mr. Bloemers in de Huishoudschool in Lobith 1957. Uit fotoalbum c.q. plakboek 1958 samengesteld door A.J.M. Akkermans. Het is het eerste van de negentien albums die meneer Akkermans, uitgever van het weekblad De Liemers Lantaern (later Liemers Lantaren), heeft samengesteld in de periode 1958-1976. Vrijwel alle foto's zijn gemaakt voor de Liemers Lantaern. Niet duidelijk is of ze ook allemaal geplaatst zijn.