Collectie Gelderland

Blad (29/12) van een herbarium van 67 blazijden samengesteld door Ton Veltman.

Blad (29/12) van een herbarium van 67 blazijden samengesteld door Ton Veltman. Grootbloemmuur (Stellaria holostea L.) Beek, gem. Bergh, 14 mei 1968. Vochtig loofbos de Byvanck.