Collectie Gelderland

'Bijbel, dat is de gansche heilige schrift, bevattende alle de canonieke boeken des ouden en nieuwen testaments', Amsterdam 1916

'Bijbel, dat is de gansche heilige schrift, bevattende alle de canonieke boeken des ouden en nieuwen testaments', Amsterdam 1916. 'Op last van de hoog-mogende heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, uit de oorspronkelijke talen, in onze Nederlandsche, getrouwelijk overgezet'. Amsterdam 1916