Collectie Gelderland

Zwart-wit foto van de uitreiking van de diploma's bij de Mater Amabilisschool in Lobith in 1963

Zwart-wit foto van de uitreiking van de diploma's bij de Mater Amabilisschool in Lobith in 1963. De directeur reikt het diploma uit aan een groep schoolverlatende meisjes. Uit een fotoalbum c.q. plakboek samengesteld door A.J.M. Akkermans 1963. Het is een van de negentien albums die meneer Akkermans, uitgever van het weekblad De Liemers Lantaern (later Liemers Lantaren), heeft samengesteld in de periode 1958-1976. Vrijwel alle foto's zijn gemaakt voor de Liemers Lantaern. Niet duidelijk is of ze ook allemaal geplaatst zijn.