Collectie Gelderland

Reclamemateriaal een gestencilde tekening van een portret van een man door H. van Gimborn N.V. Zevenaar circa 1951

Reclamemateriaal een gestencilde tekening van een portret van een man door H. van Gimborn N.V. Zevenaar circa 1951. Volgens de schenker werd de gestencilde tekening gemaakt om aan klanten te laten zien hoe goed stencils van de firma van Gimborn waren.