Collectie Gelderland

Prent van papier Player’s Cigarettes getiteld Delivering Tobacco at Curing Barn 1926

Prent van papier Player’s Cigarettes getiteld Delivering Tobacco at Curing Barn 1926. Onderdeel van een serie van 25 prenten voorstellende het proces van tabaksplant tot sigaret.