Collectie Gelderland

Zwart-wit foto van een wiel in de buurt van Pannerden 1985

Zwart-wit foto van een wiel in de buurt van Pannerden in 1985. Een wiel ontstaat door dijkdoorbraak.