Collectie Gelderland

Prent in lijst met afbeelding van Madonna van de Wohltätigkeit op papier ca. 1930

Prent met afbeelding van Madonna van de Wohltätigkeit op papier circa 1930. Op deze steendruk (?) is de Madonna van de Wohltätigkeit weergegeven met een wijd opengeslagen mantel waaronder een moeder met kinderen en zieken/kreupelen. Stralenkrans met letters: Wohltätigkeit. Onder de afbeelding staat de gedrukte tekst: In dankbarer Anerkennung Ihrer erfolgreichen Arbeit im Dienste der Erholungsfuersorge fuer deutsche Kinder. Berlin, den 29. Januar 1950. Der Preussische Minister fuer Volkswohlfahrt. (In dankbare erkenning van Uw succesvolle werk in dienst van de Welzijnszorg voor Duitse kinderen. Berlijn, 29 januari 1950. De Pruisische minister van Volkswelzijn). Dankbetuiging gericht aan Kapucijnerpater Livinus Verstappen te Oberhausen.