Collectie Gelderland

Schilderij acryl op doek met de titel 'Op zoek naar ‘de oorsprong’, of einde?'door George Geutjes 1995/2015

Schilderij acryl op doek met de titel 'Op zoek naar ‘de oorsprong’, of einde?'door George Geutjes 1995/2015. Eén van de terugkerende thematieken in het werk van Geutjes is zijn drang om heden en verleden aan elkaar te verbinden. In de serie Op zoek naar de oorsprong keren volop elementen uit Geutjes’ verleden terug: een herinnering, personen, een gevoel. Kenmerkend daarbij is de abstrahering van zijn personages en de plaatsing in onduidbare ruimtes. Kijkt de toeschouwer naar een fysieke ruimte of juist naar een innerlijke belevingswereld? Of is deze aftastende onwennigheid simpelweg de tijd die alle herinnering uiteindelijk aanvalt, vervormt of mooier maakt? Dit werk met de titel 'Op zoek naar ‘de oorsprong’, of einde?' is een voortzetting van deze serie. Het schilderij toont een man die met zijn rug naar een tweetal mysterieuze figuren staat. Het is alsof het witte kader, mogelijk bewust door hemzelf opgeroepen, de man van zijn verleden afscheidt. Zijn lange jas en houding met handen in de zakken symboliseren de geslotenheid van de man. Tegelijkertijd tonen de afgeleefde jas en het feit dat de vrouw buiten het kader staat – met één voet in het heden – aan, dat de man de uitwerking van deze gebeurtenis nog steeds bij zich draagt. Ook Geutjes’ gebruik van ruimte is opvallend in de zin dat hij geen concrete tijd en ruimte toekent. In plaats daarvan is hij erop gebrand om het psychologische drama dat zich afspeelt weer te geven. Dat is voor de schilder de echte werkelijkheid. Wetende dat rood in Geutjes’ werk voor de emotie staat, en blauw voor de ratio, is het duidelijk dat deze reminiscentie (een gedachte aan een verschijnsel uit het verleden, dat overeenkomst vertoont met een huidige waarneming) een grote emotionele impact heeft. De gespetterde verf binnen het rode vlak is als de bloedsomloop die sneller gaat stromen. Het bloed dat kruipt waar het niet gaan kan. De muur die de man heeft opgetrokken met zijn jas en het kader, wordt zichtbaar aangevallen door de emotie, die openingen vindt om de man te bereiken. De ratio is bijna volledig naar de achtergrond verdreven, misschien zelfs achtergelaten in de mist van het verleden. Wat de man ook zal besluiten, zijn actie zal er onontkomelijk één zijn, op basis van gevoel.