Collectie Gelderland

Zwart-wit foto van een optocht ter gelegenheid van een 25-jarig jubileum van pastoor van Angeren in Beek in 1927

Zwart-wit foto van een optocht ter gelegenheid van een 25-jarig jubileum van pastoor van Angeren in Beek in 1927. Tekst: `1902 Ego sum pastor bonus 1927’ met daaronder de vertaling `Ik ben de goede herder’. De ereboog staat opgesteld bij Café ten Bensel. Op de voorgrond muziekkorps, bruidjes en daarachter mannen van de schutterij de Eendracht te paard. (Bron: ook `Beek snel door de tijd’ www.chrisvankeulen.nl)