Collectie Gelderland

Sestertius van brons 4de eeuw na Chr.

Romeinse munt. Tekst op muntzakje Magnentius 350 - 353 (magnentius is doorgestreept). ses II 351-353 Lugdunum 57 Voorzijde: 66 nr. DN MAGNEN -TIUS PF AVG Keerzijde: Keizer met Vict en lab//um nl. FELICITAS REIPUBLICA tekeningetje met letters FPLG eronder en vervolgens (afgesleten) RIC 109. Op achterzijde zakje 15/16, 2,53 en Mag MAXIMUS 311-353 (NEE!! door naam).