Collectie Gelderland

Zwart-wit foto van het afscheid van gemeentesecretaris H. Mulder uit Lobith op 27 augustus 1964

Zwart-wit foto van het afscheid van gemeentesecretaris H. Mulder uit Lobith op 27 augustus 1964. Uit een fotoalbum c.q. plakboek samengesteld door A.J.M. Akkermans 1964. Het is een van de negentien albums die meneer Akkermans, uitgever van het weekblad De Liemers Lantaern (later Liemers Lantaren), heeft samengesteld in de periode 1958-1976. Vrijwel alle foto's zijn gemaakt voor de Liemers Lantaern. Niet duidelijk is of ze ook allemaal geplaatst zijn.