Collectie Gelderland

Reliëf als aandenken 100-jarig jubileum van schutterij EMM Ooy 1894 - 1994' van metaal

Jubileumplaquette van metaal, bevestigd op een houten achterpaneel, met, van boven naar beneden, afbeeldingen van het stadswapen van Zevenaar; een gecomponeerd landschap, gesitueerd in Oud-Zevenaar, met, van links naar rechts, een boerderij/schuur/huis, een kerktoren verrijzend vanachter bosjes (vermoedelijk de kerk op de dijk van Oud-Zevenaar, maar kan ook de toren van de St. Andreaskerk in Zevenaar zijn), een boerderij met schuur en de Panoven; 7 pictogrammen betreffende activiteiten van de schutterij: van links naar rechts: boomstam met bijl (bielemannen), 2 gekruiste zwaarden, schutter met kruisboog schuin omhoog (koningschieten?), schutter met geweer, schutter met handboog, 2 gekruiste goedendags, en vendelier met vendel; onderaan de tekst '100 JARIG JUBILEUM SCHUTTERIJ - EMM - OOIJ - ZEVENAAR 1894 - 1994'.