Collectie Gelderland

Kleurenfoto van de coupure met openstaande deuren te Tolkamer door Teatske de Jong 1995

Kleurenfoto van de coupure met openstaande deuren te Tolkamer door Teatske de Jong 1995. Bij een lage waterstand is het mogelijk om hier bij de rivier te komen. Bij hoogwater worden de deuren gesloten.