Collectie Gelderland

Correspondentie op papier over de Tentoonstelling van oude en nieuwe kunst, een verloting en een fancy-fair voor de bouw van een school voor minvermogenden te Arnhem 1900 - 1903

Correspondentie op papier over de Tentoonstelling van oude en nieuwe kunst, een verloting en een fancy-fair voor de bouw van een school voor minvermogenden te Arnhem 1900 - 1903. Het beheer is in handen van het Schoolsbestuur 'St-Willibrord' te Arnhem. Aan de tentoonstelling werkte mee Mevrouw Clara Thijssen-Heerkens, de aangetrouwde tante van Jean Philippe Rudolph Marie de Nerée tot Babberich. De briefwisseling gaat over de bijdrage van Jan de Nerée aan de tentoonstelling. Het dossier bevat naast brieven, ook de uitnodiging om de tentoonstelling te bezoeken, waarop ook het comité van aanbeveling genoemd staat. In het dossier stonden namen uit de Liemers, zoals A. Baron van Lamsweerden, P. van Nispen tot Severnaer, G. Baron van Hugenpoth tot Aerdt e.a.. In de derde brief van Clara Thijssen-Heerkens wordt melding gemaakt van het feit, dat Jan Kalf, onderdirecteur van de afdeling Oudheden in het Nederlandsch Museum van Geschiedenis en Kunst te Amsterdam, (later opgenomen in het Rijksmuseum) heeft gekeken naar het groene kazuifel, en wordt de opmerking gemaakt dat het in een museum thuis hoort. Ook vermeld Thijssen-Heerkens dat er mensen zeer geinteresseerd zijn in glasramen, die afkomstig zijn van Halsaf. Van 2 februari 1903 dateert een brief van Jan Kalf met het verzoek, om het kazuifel in bruikleen te geven aan het Nederlandsch Museum van Geschiedenis en Kunst te Amsterdam. Of het daar ooit geweest is, is niet duidelijk. Er is een reactie van Jan (J.Ph.R.M) de Nerée gericht aan Kalf van 27 maart 1903, waarin hij aangeeft te aarzelen om aan het verzoek te voldoen, omdat het kazuifel, als de familie op Halsaf verblijft (6 weken per jaar), gebruikt wordt voor de Eucharistie in de kapel van het Huis. Kalf ging in 1903 weg bij het museum en werd toen secretaris, van de in dat jaar ingestelde Rijkscommissie voor het opmaken en uitgeven van een inventaris en een beschrijving van de Nederlandse monumenten van Geschiedenis en Kunst. Het dossier bevat ook het artikel dat Jan Kalf schreef met de titel: 'Textiele kunst in het Nederlandsch Museum', waarin het betreffende kazuifel ook wordt genoemd.