Collectie Gelderland

Twee schoolschriften met daarin een overzicht van alle geboorten binnen de praktijk van dokter Frans Vonk van 11 februari 1949 tot en met 1 januari 1980

Twee schoolschriften met daarin een overzicht van alle geboorten binnen de praktijk van dokter Frans Vonk van 11 februari 1949 tot en met 1 januari 1980. In het eerste schrift staan de geboorten van 11 februari tot 24 maart 1968. Het tweede schrift begint op 1 januari 1969 en eindigt omstreeks 1 januari 1980. In de schriften ook een circulaire van de Landelijke Huisartsenvereniging, een overeenkomst betreffende de honorering van huisartsen door de algemene ziekfondsen voor verloskundige hulp, een doktersrecept van F.A. Vonk, arts, een vragenlijst aangeboren afwijkingen bij kinderen geboren in het tweede halfjaar 1965 van het orgaan Staatstoezicht op de volksgezondheid en een systeemkaartje met daarop een bedankje voor het lenen van de schriften ondertekend door Franco, Alexander, Bjorn en Niek.