Collectie Gelderland

Zwart-wit foto van de rommelmarkt tijdens de kadefeesten te Tolkamer op 4 juli 1985.

Zwart-wit foto van de rommelmarkt tijdens de kadefeesten te Tolkamer op 4 juli 1985.