Collectie Gelderland

Zwart-wit foto van de opening van het sportveld in Aerdt op 18 juli 1969.

Zwart-wit foto van de opening van het sportveld in Aerdt op 18 juli 1969. Uit een fotoalbum c.q. plakboek samengesteld door A.J.M. Akkermans 1969. Het is een van de negentien albums die meneer Akkermans, uitgever van het weekblad De Liemers Lantaern (later Liemers Lantaren), heeft samengesteld in de periode 1958-1976. Vrijwel alle foto's zijn gemaakt voor de Liemers Lantaern. Niet duidelijk is of ze ook allemaal geplaatst zijn.