Collectie Gelderland

Vaandel van textiel met een voorstelling van St. Martinus afkomstig van de R.K. Parochie St. Martinus te Wehl circa 1900

Vaandel bestaande uit vier banen stof. De middelste baan heeft een afhangende rechthoek afgezet met franjes. Links en rechts een baan in groen, die beide langer zijn dan de middelste. Boven is overdwars een vierde baan zo bevestigd dat er een tunnel ontstaat waar een draagstok door gehaald kan worden, is ook afgezet met franjes. In het midden een ovaal waarop Sint Martinus te paard is afgebeeld. Voor hem knielt een bedelaar. Het vaandel heeft koorden en kwasten en is jaren meegedragen in de sacramentsprocessie in Wehl.