Collectie Gelderland

Doosjes van karton met als inhoud benen ringetjes van de Marktvereniging Zevenaar 1889-1947

Doosjes van karton met als inhoud benen ringetjes van de Marktvereniging Zevenaar 1889-1947. Vier doosjes van blauw-groen karton. Ieder doosje bevat een gros benen roomwitte ringetjes van de Marktvereniging Zevenaar. Het etiket op de doosjes vermeldt: '1 Gross Ringe No. 7 1/2 13 mm.| 5 1/2 frz. | 20 engl.'; dit wijst op Duits fabrikaat. De vier doosjes zaten in een koffer (05124-030) gevuld met archiefstukken, notulenboeken enz., betreffende de markten te Zevenaar. De datering is gebaseerd op het oprichtingsjaar van de Marktvereniging enerzijds en het eindjaartal van de koffer anderzijds. Op het kofferdeksel staat de naam 'O. Gorter, Hoofdinsp. van politie'. Of er een verband is met de documenten in de koffer of met de Marktvereniging Zevenaar of met O. Gorter, is onduidelijk.