Collectie Gelderland

Portret van olieverf op paneel voorstellende pastoor C. Burgers (1800-1878) circa 1850

Portret van olieverf op paneel voorstellende pastoor C. Burgers (1800-1978) circa 1850. Kniestukportret van pastoor Coenraad Burgers, pastoor van de parochie te Beek van 1841-1864. De pastoor zit op een stoel en kijkt naar links de beschouwer aan. Hij zit aan een tafel waarop boeken, een tafelbel, een inktpot, een schrijfveer en een tabaksdoos zijn geplaatst. Op de achtergrond een gedrapeerd gordijn en een doorkijkje naar een landschap. Het schilderij is niet gesigneerd noch gedateerd. Pastoor Coenraad Burgers werd geboren te Elst op 22 maart 1800. Hij was kapelaan in Oosterholt 1827, te Indoornik 1832, te Eibergen 1834 en werd in 1839 pastoor te Breedevoort en in 1841 te Beek. In 1864 verkreeg hij op zijn verzoek eervol ontslag uit de geestelijke bediening en vestigde zich te Beek, waar hij voor zichzelf een huis had gebouwd. Hij overleed aldaar op 3 juli 1878. (informatie uit: Parochie van den H. Martinus te Beek, Ulft 1940 p. 10 door L.J. van de Heijden).