Collectie Gelderland

Kadastrale kaart Landes onder het goet Loerboeck int kerspell Beek gelegen gehorende van papier 1797

Kadastrale kaart Landes onder het goet Loerboeck int kerspell Beek gelegen gehorende, van papier, 1797. Kaart van percelen land te Loerbeek. De kaart bevat een register van de percelen die staan vermeld onder het kopje: 'Landes onder het goet Loerboeck int kerspell Beek gelegen, gehorende'