Collectie Gelderland

Kleurenfoto van recreatieplas De Bijland juni 2000

Kleurenfoto van recreatieplas De Bijland met een eiland in het midden. Een open water, met achter de dijk rechts de Oude Waal. De camping, waarvan de plaatsen vroeger langs het water lagen, ligt sinds enige jaren hoog achter de dijk links. Om de Bijland heen ligt een betonnen fietspad. Naar links kan men daarover naar het Millingse Veer en naar Pannerden, naar rechts naar Herwen.Ter hoogte van het bruggetje (de Putmanskrib) over de Oude Waal in Herwen lag vroeger het dorp Herwen. Lange tijd was daar een veer, later een wankele loopplank.Tegenwoordig kan men er zonder gevaar voor eigen leven overheen fietsen. Fotoalbum met de titel 'Handel & Wandel over Liemerse wegen in Beeld', een 'Fotoverslag van Fietsend langs oude Wegen en Pontjes' door Thea Welman, juni 2000.