Collectie Gelderland

Prent op papier voorstellende de H. Theresia circa 1890

Prent op papier in steendruk voorstellende de H. Theresia circa 1890.