Collectie Gelderland

Bijbelboek Pentateuch, in het hebreeuws gebeden en teksten uit het Oude Testament papier

Bijbelboek Pentateuch, in het hebreeuws,bevat gebeden en teksten uit het Oude Testament, op papier. Bijbelboek Pentateuch + Haftarah (= leesrooster) afkomstig uit de synagoge te Zevenaar. De Petateuch bevat de vijf eerste boeken van de Hebreeuse bijbel, (voor Christenen het Oude Testament) met de boeken Genesis, Exodus, Leviticus, NumeriI en Deuteronomium. De naam Pentateuch stamt uit het Grieks: penta = vijf. De vijf boeken vormen samen de basis voor het oorspronkelijke Joodse geloof, dat in grote lijnen later is overgenomen door christenen en moslims. Inhoud: De Pentateuch bevat het verhaal over de schepping, de zondeval, de eerste moord en de zondvloed. Naast het leven van Abraham, Izaak en Jacob, bevatten de boeken een nauwgezette beschrijving van Mozes, die in botsing komt met de Farao van Egypte en hoe hij het slavenvolk Israël vervolgens uit Egypte leidt. Tevens bevat de Pentateuch honderden, aan het volk Israël opgedragen, leefwetten, waaronder de Tien Geboden en gebeden en teksten uit het Oude Testament.