Collectie Gelderland

Het Nieuwe Testament oftewel alle boeken des Nieuwen Verbonts Onses Heeren Jesu Christi , Amsterdam 1840

Het Nieuwe Testament oftewel alle boeken des Nieuwen Verbonts Onses Heeren Jesu Christi, Amsterdam 1840. Uit de Grieksche tale in onse Nederlandsche Tale getrouwelijk overgezet door last van de Hoog Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het Besluit van de Sinode Nationaal, gehouden in de Jaren 1618 ende 1619 te Dordrecht. Op de binnenzijde van de kaft is geschreven P.A.L. Brinkman van de Fam. Schillemans 19-02-1959. Op het schutblad is met de hand geschreven: Aan Jacoba de Keuning van het Nederl. bijbelgenootschap door G.P. Wij....... Pred. 23 April '45.