Collectie Gelderland

Zwart-wit foto van twee roeiboten in het water bij het Peeske te Beek

Zwart-wit foto van twee roeiboten in het water bij het Peeske te Beek. Op de foto de poel bij de bron van het Groot Peeske. Die werd later verder uitgegraven tot molenkolk vóór de bovenslag-watermolen, die Johannes Gerhardus Reijers (*1846) in 1885 bouwde en in gebruik nam. Na diverse gebruikstoepassingen kreeg de molen in 1924 zijn definitieve bestemming: een uitspanning. (Bron: WF en ook Heemkundekring Bergh 2007).